8
March
2021

Criminaliteit, veiligheid en rechten van slachtoffers - Samenvatting - Enquête over de grondrechten

In deze samenvatting worden de belangrijkste
inzichten uit het tweede hoofdverslag van het FRA
op basis van zijn enquête over de grondrechten
gepresenteerd. Met deze enquête zijn van
ongeveer 35 000 mensen gegevens verzameld
over hun ervaringen, belevingen en opvattingen
met betrekking tot allerlei kwesties die op
verschillende manieren te maken hebben met
mensenrechten.
Overzicht

Het tweede verslag van het FRA richt zich op de ervaringen van mensen als slachtoffers van bepaalde soorten criminaliteit, waaronder geweld, intimidatie en vermogensdelicten. In het verslag wordt ook onderzocht hoe vaak van deze misdrijven aangifte wordt gedaan bij de politie; hoe bezorgd mensen zijn om slachtoffer te worden van een misdrijf; en hoe bereid zij zijn om in bepaalde situaties tussenbeide te komen, aangifte te doen bij de politie of desgevraagd voor de rechter te getuigen.

De hier gepresenteerde resultaten bieden de eerste gegevens van een EU-brede enquête over criminaliteit met betrekking tot de ervaringen van de bevolking in het algemeen met slachtofferschap van misdrijven, die kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor het beleid en de wetgeving van de Unie en de lidstaten betreffende de slachtoffers van misdrijven.