8
March
2021

Nusikaltimai, saugumas ir aukų teisės - Santrauka - Pagrindinių teisių tyrimas

Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA
antros pagrindinės ataskaitos, grindžiamos
pagrindinių teisių tyrimu, įžvalgos. Tyrimo metu iš
maždaug 35 000 asmenų surinkti duomenys apie jų
patirtį, suvokimą ir nuomonę tam tikrais klausimais,
įvairiai susijusiais su žmogaus teisėmis.
Apžvalga

FRA antrojoje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama asmenų, nukentėjusių nuo atrinktų rūšių nusikaltimų, įskaitant smurtą, priekabiavimą ir turtinius nusikaltimus, patirčiai. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, kaip dažnai apie šiuos nusikaltimus pranešama policijai, kiek atitinkami asmenys nerimauja dėl nusikaltimo galimybės ir kiek jie linkę įsikišti, pranešti policijai arba paprašius duoti parodymus teisme tam tikrose situacijose.

Pateiktuose rezultatuose atsispindi ES lygmens tyrimo duomenys apie gyventojų kriminalinės viktimizacijos patirtį, kuriuos panaudojant galima formuoti ES ir nacionalinę politiką ir teisės aktus, skirtus nusikaltimų aukoms.