8
March
2021

Rikollisuutta, turvallisuutta ja rikosten uhrien oikeuksia koskevan raportin - Tiivistelmässä - Perusoikeuksia koskeva tutkimus

Tässä tiivistelmässä esitetään keskeiset
näkemykset perusoikeusviraston toisesta
perusoikeuksia koskevaan tutkimukseen
perustuvasta pääkertomuksesta. Tutkimuksessa
kerättiin noin 35 000 henkilöltä tietoa heidän
kokemuksistaan, näkemyksistään ja mielipiteistään
joukosta aiheita, jotka koskevat eri tavoin
ihmisoikeuksia.
Yleiskatsaus

Perusoikeusviraston toisessa raportissa keskitytään ihmisten kokemuksiin tiettyjen rikostyyppien, muun muassa väkivallan, häirinnän ja omaisuusrikosten, uhriksi joutumisesta. Raportissa selvitetään myös, miten näistä rikoksista ilmoitetaan poliisille, miten huolissaan ihmiset ovat rikoksen uhriksi joutumisesta ja miten halukkaita he olisivat puuttumaan asiaan, ilmoittamaan poliisille tai pyydettäessä todistamaan oikeudessa tietyissä tilanteissa.

Esitetyistä tuloksista saadaan ensimmäisen kerran EU:n laajuista rikostutkimustietoa suuren yleisön kokemuksista rikoksen uhriksi joutumisesta. Sitä voidaan käyttää pohjana rikoksen uhreja koskevan EU:n ja kansallisen politiikan ja lainsäädännön laadinnassa.