8
March
2021

Kriminalitet, sikkerhed og ofrets rettigheder - Resumé - Undersøgelse om grundlæggende rettigheder

Dette sammendrag fremlægger den vigtigste
information fra FRA’s anden hovedrapport, der er
baseret på agenturets undersøgelse om
grundlæggende rettigheder. I undersøgelsen blev
der indsamlet data fra ca. 35 000 personer om
deres oplevelser, opfattelse og holdninger
vedrørende en række problemstillinger, der på
forskellig vis er omfattet af
menneskerettighederne.
Oversigt

FRA’s anden rapport har fokus på menneskers udsathed som ofre for udvalgte typer kriminalitet, herunder vold, chikane og formueforbrydelser. Rapporten undersøger også, hvor ofte disse former for kriminalitet anmeldes til politiet; i hvilken grad folk har frygt for at blive udsat for en kriminel handling; hvor villige folk er til at gribe ind, anmelde til politiet eller, på anmodning, vidne i retten i bestemte situationer.

De fremlagte resultater er de første undersøgelsesdata om kriminalitet for hele EU, der viser den brede befolknings oplevelser med viktimisering ved forbrydelser og kan levere input til EU’s og nationale politikker og lovgivning om ofre for kriminalitet.