8
March
2021

Kaznena djela, sigurnost i prava žrtava - Sažetak - Istraživanje o temeljnim pravima

U ovom se sažetku iznose glavni zaključci FRA-ina
drugog glavnog izvješća na temelju istraživanja
o temeljnim pravima. U okviru istraživanja
prikupljeni su podaci o iskustvima, percepciji
i mišljenju oko 35 000 osoba o nizu pitanja koja su
na različite načine obuhvaćena pojmom ljudskih
prava.
Pregled

U FRA-inu drugom izvješću naglasak je na iskustvima ljudi kao žrtava odabranih vrsta kaznenih djela, uključujući kaznena djela nasilja i uznemiravanja te imovinska kaznena djela. U izvješću se ispituje i koliko se često navedena kaznena djela prijavljuju policiji, koliko su ljudi zabrinuti da će postati žrtve kaznenog djela i koliko su u određenim situacijama spremni intervenirati, podnijeti prijavu policiji ili, ako se to od njih zatraži, svjedočiti na sudu.

Predstavljeni rezultati podaci su iz prvog istraživanja na razini EU-a o kaznenim djelima i iskustvima općeg stanovništva s viktimizacijom povezanom s kaznenim djelima koji se mogu upotrijebiti za potrebe politika i zakonodavstva na razini EU-a i na nacionalnoj razini usmjerenih na žrtve kaznenih djela.