8
March
2021

Kazniva dejanja, varnost in pravice žrtev - Povzetek - Raziskava o temeljnih pravicah

V tem povzetku so predstavljene glavne ugotovitve
iz drugega osrednjega poročila agencije FRA o njeni
raziskavi o temeljnih pravicah. V raziskavi so bili pri
približno 35 000 osebah zbrani podatki o njihovih
izkušnjah, dojemanju in mnenjih v zvezi z vrsto
vprašanj, ki se na različne načine nanašajo na
človekove pravice.
Pregled

Drugo poročilo agencije FRA je osredotočeno na izkušnje žrtev izbranih vrst kaznivih dejanj, vključno z nasiljem, nadlegovanjem in kaznivimi dejanji zoper lastnino. V poročilu je tudi predstavljeno, kako pogosto so ta kazniva dejanja prijavljena policiji, kako zaskrbljeni so ljudje glede kaznivih dejanj in kako pripravljeni bi bili v nekaterih primerih posredovati, jih prijaviti policiji ali pričati na sodišču, če bi bili zaprošeni.

Predstavljeni rezultati se štejejo za prvo raziskavo o kaznivih dejanjih na ravni EU o izkušnjah prebivalstva z viktimizacijo, ki se lahko uporabijo za oblikovanje politik in zakonodaje EU ter nacionalnih politik in zakonodaje o žrtvah kaznivih dejanj.