8
March
2021

Infracționalitate, siguranța și drepturile victimelor - Sinteză - Sondaj privind drepturile fundamentale

Rezumatul de față prezintă principalele constatări
ale celui de al doilea raport principal întocmit de
FRA pe baza Sondajului privind drepturile
fundamentale. Sondajul a colectat date de la
aproximativ 35 000 de persoane cu privire la
experiențele, percepțiile și opiniile acestora
referitoare la o serie de aspecte care intră în sfera
drepturilor omului sub diverse forme.