8
March
2021

Noziedzība, drošība un cietušo tiesības - Kopsavilkums - Pamattiesību apsekojums

Šajā kopsavilkumā ir izklāstītas galvenās atziņas no
FRA otrā galvenā ziņojuma, kura pamatā ir
Pamattiesību apsekojums. Apsekojumā tika
apkopoti dati no aptuveni 35 000 cilvēku par viņu
pieredzi, uztveri un viedokļiem par virkni
jautājumu, kuri dažādā veidā ir daļa no
cilvēktiesībām.
Pārskats

FRA otrajā ziņojumā uzmanība ir koncentrēta uz cietušo pieredzi saistībā ar konkrētiem noziegumu veidiem, tostarp vardarbību, aizskarošu izturēšanos un noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Ziņojumā ir arī izskatīts, cik bieži par šiem noziegumiem tiek ziņots policijai, kā iesaistītās personas izturas pret nozieguma pieredzi un cik gatavas tās būtu iejaukties, ziņot policijai vai pēc pieprasījuma sniegt liecības tiesā konkrētās situācijās.

Izklāstītie rezultāti ir pirmie ES mēroga noziegumu apsekojuma dati par plašākas sabiedrības pieredzi saistībā ar viktimizāciju, kurus var izmantot kā informācijas bāzi ES un valstu politikā un tiesību aktos par noziegumos cietušajiem.