6
December
2021

Jämlikhet inom EU 20 år efter det första genomförandet av direktiven om likabehandling - Sammanfattning

FRA Opinion 1/21 illustrates the extent and nature of lived experiences of inequality and discrimination across the EU. It does so with reference to the grounds of discrimination and areas of life covered by the racial and employment equality directives, as well as by the proposed Equal Treatment Directive. It was issued on 30 April 2021. This summary presents the main recommendations (‘Key findings and opinions’) outlined in FRA Opinion 1/21.
Översikt

FRA:s yttrande 1/2021 innehåller bevis på erfarenheter av diskriminering på de grunder och inom de områden som omfattas av direktivet om likabehandling oavsett ras och direktivet om likabehandling i arbetslivet. Det visar också på erfarenheter av diskriminering som går utöver de grunder och områden som omfattas av dessa två direktiv. Denna information är relevant för de utdragna förhandlingarna om 2008 års förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.