Publication date: 29 November 2016

Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering. Romer – resultat i urval

I en verklighet där 80 procent av romerna i undersökningen lever under sitt lands fattigdomsgräns, var tredje rom lever i ett hushåll utan rinnande vatten, vart tredje romskt barn lever i ett hushåll där någon gick och lade sig hungrig minst en gång under den föregående månaden och romska barn släpar efter sina jämnåriga icke-romska kamrater när det gäller utbildning, ger den här rapporten en obehaglig, men oundviklig bild: Europeiska unionens största etniska minoritet utsätts fortfarande för diskriminering och ojämlik tillgång till olika viktiga tjänster.

Översikt

Rapporten belyser de kvarvarande hindren för sysselsättning, utbildning, boende samt hälso- och sjukvårdstjänster och visar att fyra av tio romer i undersökningen hade känt sig diskriminerade minst en gång under de senaste fem åren – men bara en bråkdel av dem anmälde incidenten. Den är oroväckande, men ger nödvändig information som kan fungera som en unik resurs för de beslutsfattare som vill se till att romer garanteras likabehandling och respekt för deras grundläggande rättigheter.

Rapporten bygger på en undersökning som samlade in uppgifter om nästan 34 000 personer som lever i romska hushåll i nio medlemsstater i Europeiska unionen (EU), hämtade från knappt 8 000 personliga intervjuer med romer. Här presenteras ett urval av resultat från FRA:s andra undersökning av minoriteter och diskriminering (EU-MIDIS II), där ungefär 26 000 personer med invandrarbakgrund eller som tillhör en etnisk minoritet i EU har undersökts. Europeiska unionens undersökning av minoriteter och diskriminering är en viktig del i byråns åtagande om att samla in och offentliggöra uppgifter om grupper som inte tas upp i undersökningarna av befolkningen i stort. Detta är byråns tredje undersökning med inriktning på romer.

Related