29
November
2016

Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering. Romer – resultat i urval

I en verklighet där 80 procent av romerna i undersökningen lever under sitt lands fattigdomsgräns, var tredje rom lever i ett
hushåll utan rinnande vatten, vart tredje romskt barn lever i ett hushåll där någon gick och lade sig hungrig minst en gång
under den föregående månaden och romska barn släpar efter sina jämnåriga icke-romska kamrater när det gäller utbildning,
ger den här rapporten en obehaglig, men oundviklig bild: Europeiska unionens största etniska minoritet utsätts fortfarande för
diskriminering och ojämlik tillgång till olika viktiga tjänster.