Publication date: 29 November 2016

Al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană: Romii – rezultate selectate

Având în vedere că 80 % din romii intervievați trăiesc sub pragul riscului de sărăcie al țării lor, că un rom din trei trăiește într-o locuință fără apă curentă, că un copil rom din trei locuiește într-o gospodărie în care un membru al familiei s-a dus la culcare flămând cel puțin o dată în ultima lună și că, în educație, copiii romi rămân în urma colegilor lor de altă etnie, acest raport subliniază o realitate tulburătoare, dar inevitabilă: cea mai mare minoritate etnică din Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu discriminarea și accesul inegal la diferite servicii vitale.

Prezentare generală

Evidențiind barierele persistente în calea ocupării forței de muncă, a educației, a locuințelor și a serviciilor de asistență medicală, acest raport arată, de asemenea, că patru din 10 romi intervievați s-au considerat discriminați cel puțin o dată în ultimii cinci ani – dar numai o mică parte din aceștia au raportat incidentul. Deși subliniază o realitate tulburătoare, acest raport prezintă informații vitale, care pot servi ca o resursă unică pentru factorii de decizie politică, care s-au angajat să se asigure că romii beneficiază de egalitate de tratament în ceea ce privește drepturile lor fundamentale.

Raportul se bazează pe un sondaj în care s-au colectat informații despre aproape 34 000 de persoane care trăiesc în gospodării rome din nouă state membre ale Uniunii Europene (UE), din aproape 8 000 de interviuri directe cu romi. Acesta prezintă o selecție a rezultatelor în urma celui de al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea al FRA (EU-MIDIS II), care a intervievat în jur de 26 000 de persoane de origine migrantă sau de minoritate etnică care trăiesc în UE. Sondajul Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea reprezintă o parte importantă a angajamentului agenției de a colecta și a publica date privind grupurile care nu sunt incluse în sondajele privind populația generală. Acesta este al treilea sondaj al FRA care se concentrează asupra romilor.

Cuprins

 1. De ce este necesar acest sondaj?
 2. Principalele constatări și opiniile FRA
 3. Ce indică rezultatele?
  • Sărăcia și condițiile de viață marginalizate
  • Participarea pe piața muncii
  • Educația
  • Sănătatea
  • Locuințele
  • Discriminarea și cunoașterea drepturilor
 4. Sondajul pe scurt

Related