29
November
2016

Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma — Geselecteerde resultaten

Dit verslag wijst erop dat ongeveer 80 % van de ondervraagde Roma onder de armoederisicodrempel van hun land leeft, dat een derde van de Roma in een woning zonder leidingwater leeft, dat een derde van de Romakinderen in een huishouden leeft waar iemand minstens één keer in de afgelopen maand met honger naar bed is gegaan, en dat Romakinderen op alle onderwijsindicatoren slechter presteren dan hun niet-Roma leeftijdsgenoten. Het bevestigt hiermee een verontrustende, maar onvermijdelijke realiteit: de grootste minderheid van de Europese Unie blijft kampen met discriminatie en ongelijke toegang tot essentiële diensten.

In het verslag wordt er niet alleen op gewezen dat de Roma nog steeds te maken hebben met obstakels op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, maar wordt tevens onthuld dat vier van de tien geënquêteerde Roma zich de afgelopen vijf jaar minstens één keer gediscrimineerd hebben gevoeld. Slechts een fractie van hen heeft hiervan echter aangifte gedaan. Hoewel de boodschap van dit verslag ontnuchterend is, biedt het essentiële informatie die als unieke bron kan dienen voor beleidsmakers die ernaar streven dat de Roma gelijk behandeld worden en dat hun grondrechten gerespecteerd worden.

Het verslag is gebaseerd op een enquête onder 34 000 Roma in negen lidstaten van de Europese Unie, waarin informatie vergaard is uit bijna 8 000 persoonlijke vraaggesprekken met Roma. In het verslag wordt een selectie gepresenteerd van de resultaten van de tweede FRA-enquête over minderheden en discriminatie in de Europese Unie (EU-MIDIS II), in het kader waarvan ongeveer 26 000 personen zijn ondervraagd die een migratieachtergrond hebben of deel uitmaken van een etnische minderheid en in de EU woonachtig zijn. De enquête over minderheden en discriminatie in de Europese Unie vormt een belangrijk onderdeel van het streven van het FRA om gegevens te verzamelen en te publiceren over groepen die in algemene bevolkingsonderzoeken niet aan bod komen. Dit is de derde specifiek op de Roma gerichte enquête van het Bureau.

Inhoud

 1. Waarom is dit onderzoek nodig?
 2. Belangrijkste bevindingen en FRA‑adviezen
 3. Wat laten de resultaten zien?
  • Armoede en marginalisering van leefomstandigheden
  • Arbeidsmarktparticipatie
  • Onderwijs
  • Gezondheid
  • Huisvesting
  • Discriminatie en bewustzijn van rechten
 4. De enquête in een notendop