Publication date: 29 November 2016

Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji: Romi – izbrani rezultati

Dejstvo je, da 80 % anketiranih Romov živi pod pragom tveganja revščine, kot velja v njihovi državi prebivališča, vsak tretji Rom živi v gospodinjstvu brez tekoče vode, vsak tretji romski otrok živi v gospodinjstvu, v katerem je v preteklem mesecu nekdo šel vsaj enkrat lačen spat, romski otroci zaostajajo v izobrazbi za svojimi vrstniki, ki niso Romi. Poročilo tako izpostavlja zaskrbljujočo, a neizogibno resnico: največja etnična manjšina v Evropi se še vedno spopada z nevzdržno diskriminacijo in neenakopravnim dostopom do raznih osnovnih storitev.

Pregled

To poročilo poudarja, da še vedno obstajajo ovire pri zaposlovanju, izobraževanju ter dostopu do stanovanj in zdravstvenega varstva, ter razkriva, da so se štirje od desetih anketiranih Romov vsaj enkrat v zadnjih petih letih počutili diskriminirani, le majhen delež teh pa je tudi ukrepal v zvezi z incidentom. Čeprav podatki kažejo na resnost stanja, to poročilo predstavlja ključne informacije, ki lahko služijo kot edinstven vir za oblikovalce politik, ki se trudijo zagotoviti enako obravnavanje Romov in spoštovanje njihovih temeljnih pravic.

Izhodišče za poročilo je raziskava, v okviru katere so zbrali podatke o skoraj 34 000 osebah, ki živijo v romskih gospodinjstvih v devetih državah članicah Evropske unije (EU), in sicer na podlagi osebnih razgovorov s približno 8 000 Romi. Predstavlja izbrane rezultate iz druge raziskave o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji (EU-MIDIS II), ki jo je izvedla agencija FRA in v kateri so bili opravljeni razgovori s približno 26 000 priseljenci ali pripadniki etničnih manjšin, ki živijo v EU. Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji je pomemben del prizadevanj agencije za zbiranje in objavljanje podatkov o skupinah, ki niso zajete v raziskave med splošnim prebivalstvom. To je tretja raziskava agencije, osredotočena na Rome.

Kazalo

 1. Zakaj je ta raziskava potrebna?
 2. Ključne ugotovitve in mnenja agencije FRA
 3. Kaj kažejo rezultati?
  • Revščina in življenjske razmere marginaliziranih
  • Udeležba na trgu dela
  • Izobrazba
  • Zdravje
  • Stanovanja
  • Diskriminacija in poznavanje pravic
 4. Raziskava na kratko

Related