Publication date: 29 November 2016

Drugo istraživanje Europske unije o manjinama i diskriminaciji: Romi – odabrani rezultati

S obzirom na to da 80 % ispitanih Roma živi ispod praga rizika od siromaštva svoje zemlje, svaki treći Rom živi u kućanstvu bez tekuće vode, svako treće romsko dijete živi u kućanstvu u kojem je netko odlazio na spavanje gladan barem jedanput u posljednjih mjesec dana te na to da romska djeca zaostaju za svojim neromskim vršnjacima u obrazovanju, ovo izvješće naglašava uznemirujuću, ali neizbježnu stvarnost: najveća etnička manjina Europske unije i dalje se suočava s diskriminacijom i neravnopravnim pristupom različitim uslugama od vitalnog značaja.

Pregled

Ističući trajne prepreke za zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje i zdravstvene usluge, ovo izvješće pokazuje i da je četiri od deset ispitanih Roma imalo osjećaj da su barem jedanput u proteklih pet godina bili izloženi diskriminaciji – no samo je dio njih prijavio incident. Iako je zabrinjavajuće, ovo izvješće predstavlja informacije od vitalnog značaja koje mogu poslužiti kao jedinstven izvor za tvorce politika koji su posvećeni osiguranju jednakog postupanja prema Romima u pogledu njihovih temeljnih prava.

Izvješće se temelji na istraživanju u okviru kojega su prikupljeni podatci o gotovo 34 000 osoba koje žive u romskim kućanstvima u devet država članica Europske unije (EU) tijekom približno 8 000 osobnih razgovora s Romima. Predstavlja odabir rezultata iz FRA-ina drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji (EU-MIDIS II), u kojem je ispitano oko 26 000 imigranata i pripadnika etničkih manjina koji žive u EU-u. Istraživanje Europske unije o manjinama i diskriminaciji velik je dio obveze agencije da prikupi i objavi podatke o skupinama koje nisu obuhvaćene u istraživanjima opće populacije. To je treće istraživanje agencije koje je usredotočeno na Rome.

Sadržaj

 1. Zašto je ova anketa potrebna?
 2. Ključni nalazi i FRA‑ina mišljenja
 3. Što pokazuju rezultati?
  • Siromaštvo i marginalizirani životni uvjeti
  • Sudjelovanje na tržištu rada
  • Obrazovanje
  • Zdravlje
  • Stanovanje
  • Diskriminacija i osviještenost o pravima
 4. Istraživanje u kratkim crtama

Related