29
November
2016

Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus: Romanit – Poimintoja tuloksista

Tutkimuksessa mukana olleista romaneista 80 prosenttia eli alle oman maansa köyhyysriskirajan, joka kolmannen romanin
kotona ei ollut juoksevaa vettä, joka kolmannen romanilapsen kotona joku oli mennyt nälkäisenä nukkumaan vähintään kerran
edellisen kuukauden aikana ja koulutuksen osa-alueella romanilapset olivat jäljessä ikätovereistaan, jotka eivät ole romaneja.
Raportista käy ilmi huolestuttava, joskin väistämätön, todellisuus: Euroopan unionin suurin etninen vähemmistö kokee edelleen
syrjintää eikä sillä ole yhdenvertaista mahdollisuutta moniin elintärkeisiin palveluihin.
Yleiskatsaus

Raportissa tuodaan esille esteitä, jotka haittaavat edelleen työn, koulutuksen, asumisen ja terveyspalveluiden saantia. Siinä kerrotaan myös, että neljä kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta romanista oli kokenut syrjintää vähintään kerran edellisten viiden vuoden aikana. Ainoastaan murto-osa oli kuitenkaan valittanut asiasta. Raportissa esitetyt tulokset vetävät vakavaksi. Raportissa esitetään tärkeitä tietoja, joita politiikanlaatijat voivat käyttää ainutlaatuisena taustalähteenä pyrkiessään varmistamaan, että romaneja kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan.

Raportti perustuu kyselytutkimukseen, jossa haastateltiin henkilökohtaisesti lähes 8 000:ta romanikotitalouksissa asuvaa henkilöä ja kerättiin näin tietoa melkein 34 000 romanista yhdeksässä Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa. Raporttiin on poimittu tuloksia toisesta Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskevasta tutkimuksesta (EU-MIDIS II), jossa tutkittiin noin 26 000:ta EU:ssa asuvaa maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaista henkilöä. Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus on merkittävä osa EU:n perusoikeusviraston sitoumusta kerätä ja julkaista tietoa ryhmistä, jotka eivät ole mukana yleisissä väestötutkimuksissa. Kyseessä on viraston kolmas romaneihin keskittyvä tutkimus.

Sisällys

 1. Mihin tätä tutkimusta tarvitaan?
 2. Keskeiset havainnot ja FRA:n lausunnot
 3. Mitä tulokset kertovat?
  • Köyhyys ja syrjäytyneet elinolot
  • Työelämään osallistuminen
  • Koulutus
  • Terveys
  • Asuminen
  • Syrjintä ja oikeuksien tuntemus
 4. EU-MIDIS II pähkinänkuoressa