29
November
2016

Antroji apklausa apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje – Romai. Atrinkti rezultatai

80 proc. apklaustų romų gyvena žemiau jų valstybės skurdo rizikos ribos, kas trečias romas gyvena būste, kuriame nėra vandentiekio vandens; kas trečias romų vaikas gyvena namų ūkyje, kur per pastarąjį mėnesį bent vienas asmuo bent kartą nuėjo miegoti alkanas, o romų vaikai nuo savo ne romų kilmės bendraamžių atsilieka pagal visus švietimo rodiklius. Todėl ši ataskaita pabrėžia nerimą keliančią, bet neišvengiamą tikrovę: didžiausia Europos Sąjungos etninė mažuma ir toliau susiduria su netoleruotina diskriminacija ir nevienodomis galimybėmis gauti gyvybiškai svarbias paslaugas.

Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į išliekančias kliūtis patekti į darbo rinką, gauti švietimo, aprūpinimo būstu ir sveikatos paslaugas. Joje taip pat atskleidžiama, kad keturi iš dešimties apklaustų romų jautėsi diskriminuojami ne rečiau kaip kartą per pastaruosius penkerius metus, tačiau tik labai nedaug romų dėl incidento pateikė ieškinį. Akis atveriančioje ataskaitoje pateikiama esminė informacija. Šis unikalus šaltinis gali būti naudingas politikos formuotojams, pasiryžusiems užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodo požiūrio į romus, gerbiant jų pagrindines teises.

Ataskaita pagrįsta apklausa, per kurią informacija surinkta iš beveik 34 000 asmenų, gyvenančių romų namų ūkiuose devyniose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Iš viso surengta beveik 8 000 asmeninių pokalbių su romais. Joje pristatomi atrinkti FRA antrosios apklausos apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje (EU-MIDIS II) rezultatai. Per šią apklausą apklausta apie 26 000 asmenų, priklausančių imigrantų arba etninių mažumų grupėms ir gyvenančių ES. Apklausa apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje – reikšminga agentūros įsipareigojimo rinkti ir skelbti duomenis apie grupes, nepatenkančias į visų gyventojų apklausų aprėptį, dalis. Tai trečioji agentūros atlikta romų apklausa.

Turinys

 1. Kam reikalinga ši apklausa?
 2. Pagrindinės išvados ir FRA nuomonės
 3. Ką rodo rezultatai?
  • Skurdas ir marginalizuotų grupių gyvenimo sąlygos
  • Dalyvavimas darbo rinkoje
  • Švietimas
  • Sveikata
  • Aprūpinimas būstu
  • Diskriminacija ir informuotumas apie teises
 4. Apklausa glaustai