29
November
2016

Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling – Romaer – udvalgte resultater

På baggrund af at 80 % af romaerne i undersøgelsen lever under deres lands fattigdomsrisikotærskel, at hver tredje roma bor i en bolig uden ledningsvand, at hvert tredje romabarn bor i en husstand, hvor nogen er gået sulten i seng mindst én gang i den foregående måned, og at romabørn halter bagefter ikkeromabørn inden for uddannelse, understreger denne rapport en foruroligende, men uundgåelig realitet, nemlig at Den Europæiske Unions største etniske mindretal fortsat oplever en uacceptabel forskelsbehandling og ulige adgang til livsvigtige tjenester.

Med fokus på de vedvarende hindringer for beskæftigelse, uddannelse, bolig og sundhedsydelser viser denne rapport også, at fire ud af ti romaer i undersøgelsen har følt sig udsat for forskelsbehandling mindst én gang i de seneste fem år — mens kun en meget lille del har forfulgt hændelsen. Rapporten taler sit tydelige sprog og præsenterer vitale oplysninger, der kan tjene som en unik ressource for politiske beslutningstagere, der er engageret i at sikre, at romaer behandles på lige fod med hensyn til deres grundlæggende rettigheder.

Rapporten er baseret på en undersøgelse, hvor der blev indhentet oplysninger om næsten 34 000 personer, der bor i romahusstande i ni EU-medlemsstater gennem personlige interview med næsten 8 000 personer med romabaggrund. Den præsenterer et udvalg af resultater fra Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS II), hvor omkring 26 000 personer med indvandrerbaggrund eller etnisk minoritetsbaggrund, der bor i EU, blev interviewet. Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling er en væsentlig del af agenturets engagement i at indsamle og offentliggøre data om grupper, der ikke er omfattet af generelle befolkningsundersøgelser. Det er agenturets tredje undersøgelse, der har fokus på romaerne.

Indholdsfortegnelse

 1. Hvorfor er denne undersøgelse nødvendig?
 2. Peamised järeldused ja FRA arvamused
 3. Uuringu tulemused
  • Vaesus ja äärmuslikud elamistingimused
  • Tööturul osalemine
  • Haridus
  • Tervishoid
  • Eluase
  • Diskrimineerimine ja oma õiguste tundmine
 4. Uuringu lühikokkuvõte