29
November
2016

Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii – Romové – vybrané výsledky

V této zprávě se hovoří o tom, že 80 % dotazovaných Romů žije pod hranicí ohrožení chudobou platnou v dané zemi, každý třetí Rom žije v obydlí bez tekoucí vody, každé třetí romské dítě žije v domácnosti, kde nejméně jednou za poslední měsíc někdo musel jít spát hladový, a že romské děti zaostávají za svými neromskými spolužáky ve vzdělanosti; tato zpráva tak zdůrazňuje zneklidňující, nicméně nevyhnutelný fakt: nejpočetnější etnická menšina v Evropské unii nadále čelí diskriminaci a nerovnému přístupu k některým životně důležitým službám.

Tato zpráva upozorňuje na přetrvávající překážky v oblasti zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdravotnických služeb. Uvádí také, že čtyři z deseti dotazovaných Romů se cítili v posledních pěti letech nejméně jednou diskriminováni – nicméně pouze nepatrná část z nich tento fakt dále řešila. Tato zpráva sice nutí k nepříjemnému zamyšlení, přináší však životně důležité informace, jež mohou tvůrcům politik, kteří jsou odhodláni zajistit Romům rovné zacházení a dodržování jejich základních práv, posloužit jako jedinečný zdroj.

Zpráva vychází z šetření, v rámci kterého byly shromážděny informace o téměř 34 000 osob žijících v romských domácnostech v devíti členských státech Evropské unie, a to prostřednictvím téměř 8 000 osobních rozhovorů s Romy. Předkládá výběr výsledků z Druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II) agentury FRA, při němž bylo dotazováno přibližně 26 000 osob pocházejících z prostředí přistěhovalců či etnických menšin, které žijí v EU. Šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii představuje značný díl závazku agentury shromažďovat a zveřejňovat údaje o skupinách, které nejsou zahrnuty v průzkumech v obecné populaci. Jde o třetí šetření agentury, které se zaměřuje na Romy.

Obsah

 1. Proč je toto šetření zapotřebí?
 2. Klíčová zjištění šetření a stanoviska agentury FRA
 3. Co výsledky ukazují?
  • Chudoba a marginalizované životní podmínky
  • Účast na trhu práce
  • Vzdělání
  • Zdraví
  • Bydlení
  • Diskriminace a povědomí o právech
 4. Šetření ve zkratce