16
December
2020

Vad tänker EU:s befolkning om de grundläggande rättigheterna? sammanfattning - Undersökning Om De Grundläggande Rättigheterna

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste
lärdomarna från FRA:s första rapport, baserad
på undersökningen om de grundläggande
rättigheterna. I undersökningen samlades data in
från runt 35 000 människor om deras erfarenheter
av, inställning till och åsikter om en mängd frågor
som på olika sätt rör de mänskliga rättigheterna.
Översikt

Sammanfattningen tar främst upp de resultat som rör de medverkandes åsikter om de mänskliga – eller grundläggande – rättigheterna, deras syn på och uppfattning om hur demokratiska samhällen fungerar (den pelare som de mänskliga rättigheterna vilar på) samt deras uppfattning om och kontakter med de offentliga myndigheter som har till uppgift att genomdriva människorättslagstiftningen och värna om människors rättigheter.