Publication date: 16 December 2020

Ce înseamnă drepturile fundamentale pentru persoanele din UE? sinteză - Sondaj Privind Drepturile Fundamentale

Rezumatul de față prezintă principalele constatări ale primului raport întocmit de FRA pe baza Sondajului privind drepturile fundamentale. Sondajul a colectat date de la aproximativ 35 000 de persoane referitor la experiențele, la percepțiile și la opiniile acestora cu privire la o serie de aspecte care intră în sfera drepturilor omului sub diverse forme.

Prezentare generală

Rezumatul se axează pe constatări referitoare la opiniile respondenților cu privire la drepturile omului – sau drepturile fundamentale; la părerile și percepțiile acestora cu privire la modul de funcționare a societăților democratice – drept pilon pe care se poate baza dezvoltarea drepturilor omului; precum și la părerile lor cu privire la serviciile publice și la raporturile cu aceste servicii, a căror datorie este de a asigura respectarea legislației în materie de drepturile omului și de a proteja drepturile oamenilor.

Related