Publication date: 16 June 2020

Mida põhiõigused ELi inimestele tähendavad? Ülevaade - Põhiõiguste Uuring

Käesolevas ülevaates tutvustatakse peamisi õppetunde Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esimesest aruandest põhiõiguste uuringu kohta. Uuringus koguti ligikaudu 35 000 inimeselt andmeid nende kogemuste, arusaamade ja arvamuste kohta seoses rea küsimustega, mis puutuvad eri moel kokku inimõigustega.

Ülevaade

Käesolev ülevaade keskendub tulemustele seoses vastajate arvamustega inim- ehk põhiõigustest; nende vaadete ja arusaamadega demokraatlike ühiskondade toimimisest – tugisambana, mis saaks tagada inimõiguste hea olukorra; ning nende mõtetega kokkupuudetest avaliku sektori teenistustega, kellel on kohustus inimõigusi jõustada ja inimeste õigusi kaitsta.

Related