Publication date: 16 December 2020

Hvad betyder grundlæggende rettigheder for folk i EU? Resumé - Spørgeundersøgelse Om Grundlæggende Rettigheder

Dette sammendrag indeholder de vigtigste erfaringer fra FRA’s første rapport, der er baseret på dets spørgeundersøgelse om grundlæggende rettigheder. I undersøgelsen blev der indsamlet data fra ca. 35 000 personer om deres erfaringer, opfattelse og mening vedrørende en række spørgsmål, der er omfattet af forskellige menneskerettigheder.

Publication date: 17 June 2020

What do fundamental rights mean for people in the EU?

Oversigt

Resuméet fokuserer på resultater, der vedrører respondenternes holdninger til menneskerettigheder eller grundlæggende rettigheder — hvordan de ser på og opfatter demokratiske samfunds funktion som grundlag for, at menneskerettighederne kan blomstre, og respondenternes holdning og engagement i forhold til offentlige tjenester, der er forpligtet til at håndhæve menneskerettighedslovgivningen og beskytte folks rettigheder.

Related