Publication date: 16 December 2020

Hvad betyder grundlæggende rettigheder for folk i EU? Resumé - Spørgeundersøgelse Om Grundlæggende Rettigheder

Dette sammendrag indeholder de vigtigste erfaringer fra FRA’s første rapport, der er baseret på dets spørgeundersøgelse om grundlæggende rettigheder. I undersøgelsen blev der indsamlet data fra ca. 35 000 personer om deres erfaringer, opfattelse og mening vedrørende en række spørgsmål, der er omfattet af forskellige menneskerettigheder.

Oversigt

Resuméet fokuserer på resultater, der vedrører respondenternes holdninger til menneskerettigheder eller grundlæggende rettigheder — hvordan de ser på og opfatter demokratiske samfunds funktion som grundlag for, at menneskerettighederne kan blomstre, og respondenternes holdning og engagement i forhold til offentlige tjenester, der er forpligtet til at håndhæve menneskerettighedslovgivningen og beskytte folks rettigheder.

Related