Publication date: 16 December 2020

Mitä perusoikeudet tarkoittavat ihmisille EU:ssa? Tiivistelmä - Perusoikeuksia Koskeva Tutkimus

Tässä tiivistelmässä esitetään keskeiset näkemykset FRA:n ensimmäisestä perusoikeustutkimusta koskevasta kertomuksesta. Tutkimuksessa kerättiin noin 35 000 henkilöltä tietoa heidän kokemuksistaan, näkemyksistään ja mielipiteistään joukosta aiheita, jotka koskevat eri tavoin ihmisoikeuksia.

Yleiskatsaus

Tiivistelmässä keskitytään tuloksiin, jotka koskevat vastaajien mielipiteitä ihmis- eli perusoikeuksista, heidän näkemyksiään demokraattisten yhteiskuntien toiminnasta pilarina, jonka tukemina ihmisoikeudet voivat kukoistaa, sekä heidän ajatuksiaan julkisista palveluista, jotka ovat velvollisia panemaan täytäntöön ihmisoikeussäädöksiä ja suojelemaan ihmisten oikeuksia, ja osallistumistaan näihin julkisiin palveluihin.

Related