Publication date: 16 December 2020

Wat betekenen grondrechten voor mensen in de EU? samenvatting - Enquête Over De Grondrechten

In deze samenvatting worden de belangrijkste inzichten uit het eerste verslag van het FRA op basis van zijn enquête over de grondrechten gepresenteerd. Met deze enquête zijn van ongeveer 35 000 mensen gegevens verzameld over hun ervaringen, belevingen en opvattingen met betrekking tot allerlei kwesties die op verschillende manieren te maken hebben met mensenrechten.

Overzicht

In de samenvatting ligt de nadruk op bevindingen in verband met de opvattingen van de respondenten over mensenrechten (of grondrechten), hun meningen over en beleving van de werking van democratische samenlevingen (als pijler waarop mensenrechten kunnen gedijen) en hun ideeën over en ervaringen met overheidsdiensten die de taak hebben wetgeving inzake mensenrechten te handhaven en de rechten van mensen te beschermen.

Related