16
December
2020

Xi jfissru d-drittijiet fundamentali għan-nies fl-UE? sommarju - Stħarriġ Dwar Id-Drittijiet Fundamentali

Dan is-sommarju jippreżenta l-informazzjoni
intuwittiva ewlenija mill-ewwel rapport tal-FRA
bbażat fuq l-Istħarriġ tagħha dwar id-Drittijiet
Fundamentali. L-istħarriġ ġabar data minn madwar
35 000 persuna dwar l-esperjenzi, il-perċezzjonijiet
u l-fehmiet tagħhom dwar firxa ta’ kwistjonijiet li
huma koperti b’mod varjat mid-drittijiet talbniedem.
Deskrizzjoni

Is-sommarju jiffoka fuq is-sejbiet fir-rigward tal-fehmiet tar-rispondenti dwar id-drittijiet tal-bniedem – jew id-drittijiet fundamentali – ilfehmiet u l-perċezzjonijiet tagħhom dwar ilfunzjonament tas-soċjetajiet demokratiċi – bħala pilastru li fuqu jistgħu jiffjorixxu d-drittijiet talbniedem; u dwar il-ħsibijiet tagħhom dwar u l-involviment mas-servizzi pubbliċi li għandhom id-dmir li jinfurzaw il-liġi dwar id-drittijiet talbniedem u li jipproteġu d-drittijiet tan-nies.