Publication date: 16 December 2020

Xi jfissru d-drittijiet fundamentali għan-nies fl-UE? sommarju - Stħarriġ Dwar Id-Drittijiet Fundamentali

Dan is-sommarju jippreżenta l-informazzjoni intuwittiva ewlenija mill-ewwel rapport tal-FRA bbażat fuq l-Istħarriġ tagħha dwar id-Drittijiet Fundamentali. L-istħarriġ ġabar data minn madwar 35 000 persuna dwar l-esperjenzi, il-perċezzjonijiet u l-fehmiet tagħhom dwar firxa ta’ kwistjonijiet li huma koperti b’mod varjat mid-drittijiet talbniedem.

Deskrizzjoni

Is-sommarju jiffoka fuq is-sejbiet fir-rigward tal-fehmiet tar-rispondenti dwar id-drittijiet tal-bniedem – jew id-drittijiet fundamentali – ilfehmiet u l-perċezzjonijiet tagħhom dwar ilfunzjonament tas-soċjetajiet demokratiċi – bħala pilastru li fuqu jistgħu jiffjorixxu d-drittijiet talbniedem; u dwar il-ħsibijiet tagħhom dwar u l-involviment mas-servizzi pubbliċi li għandhom id-dmir li jinfurzaw il-liġi dwar id-drittijiet talbniedem u li jipproteġu d-drittijiet tan-nies. 

Related