16
December
2020

Kokią reikšmę pagrindinės teisės turi ES gyventojams? santrauka - Pagrindinių Teisių Tyrimas

Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA
pirmos ataskaitos, grindžiamos pagrindinių teisių
tyrimu, įžvalgos. Tyrimo metu iš maždaug 35 000
žmonių surinkti duomenys apie jų patirtį, suvokimą
ir nuomonę tam tikrais klausimais, įvairiai
susijusiais su žmogaus teisėmis.