You are here:
Publication date: 16 December 2020

Kokią reikšmę pagrindinės teisės turi ES gyventojams? santrauka - Pagrindinių Teisių Tyrimas

Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA pirmos ataskaitos, grindžiamos pagrindinių teisių tyrimu, įžvalgos. Tyrimo metu iš maždaug 35 000 žmonių surinkti duomenys apie jų patirtį, suvokimą ir nuomonę tam tikrais klausimais, įvairiai susijusiais su žmogaus teisėmis.

Related