Publication date: 16 December 2020

Čo znamenajú základné práva pre ľudí v EÚ? zhrnutie - Prieskum O Základných Právach

V tomto zhrnutí sú uvedené hlavné poznatky z prvej správy agentúry FRA založenej na prieskume základných práv, ktorý uskutočnila agentúra. V prieskume boli zhromaždené údaje približne od 35 000 osôb o skúsenostiach, vnímaní a názoroch týkajúcich sa celého radu záležitostí, ktoré sa rôznym spôsobom týkajú ľudských práv.

Prehľad

Zhrnutie je zamerané na zistenia týkajúce sa názorov respondentov na ľudské – alebo základné – práva; na ich názory a vnímanie týkajúce sa fungovania demokratických spoločností ako piliera, na ktorom sa môžu rozvíjať ľudské práva, ako aj na ich názory na orgány verejnej správy a na styk s orgánmi verejnej správy, ktoré sú povinné presadzovať právne predpisy v oblasti ľudských práv a chrániť ľudské práva.

Related