16
December
2020

Čo znamenajú základné práva pre ľudí v EÚ? zhrnutie - Prieskum O Základných Právach

V tomto zhrnutí sú uvedené hlavné poznatky
z prvej správy agentúry FRA založenej na
prieskume základných práv, ktorý uskutočnila
agentúra. V prieskume boli zhromaždené údaje
približne od 35 000 osôb o skúsenostiach, vnímaní
a názoroch týkajúcich sa celého radu záležitostí,
ktoré sa rôznym spôsobom týkajú ľudských práv.
Prehľad

Zhrnutie je zamerané na zistenia týkajúce sa názorov respondentov na ľudské – alebo základné – práva; na ich názory a vnímanie týkajúce sa fungovania demokratických spoločností ako piliera, na ktorom sa môžu rozvíjať ľudské práva, ako aj na ich názory na orgány verejnej správy a na styk s orgánmi verejnej správy, ktoré sú povinné presadzovať právne predpisy v oblasti ľudských práv a chrániť ľudské práva.