Publication date: 16 December 2020

Какво означават основните права за хората в ЕС? Резюме - Проучване За Основните Права

В настоящото резюме се представят основните изводи от първия доклад на FRA, които се базират на проучването ѝ за основните права. В проучването са събрани данни от около 35 000 лица относно техния опит, възприятия и мнения по редица въпроси, които са обхванати по различен начин от правата на човека.

Общ преглед

В резюмето се акцентира върху констатациите по отношение на мненията на респондентите относно правата на човека или основните права, върху техните възгледи и възприятия за функционирането на демократичните общества като стълб, върху който правата на човека могат да се развиват, както и върху техните размишления и взаимодействия с публичните служби, които са длъжни да прилагат правото за правата на човека и да защитават правата на хората.

Related