Publication date: 16 December 2020

Kaj temeljne pravice pomenijo ljudem v EU? povzetek - Raziskava O Temeljnih Pravicah

V tem povzetku so predstavljeni glavni uvidi iz prvega poročila agencije FRA na podlagi njene raziskave o temeljnih pravicah. V raziskavi so bili pri približno 35 000 ljudeh zbrani podatki o njihovih izkušnjah, dojemanju in mnenjih v zvezi z vrsto vprašanj, ki se na različne načine nanašajo na človekove pravice.

Pregled

Povzetek obravnava predvsem ugotovitve v zvezi z mnenji anketirancev o človekovih (ali temeljnih) pravicah, z njihovimi pogledi in dojemanjem glede delovanja demokratičnih družb kot stebra, na katerem lahko uspevajo človekove pravice, ter z njihovimi razmišljanji in udeležbo glede javnih služb, katerih dolžnost je uveljavljanje prava človekovih pravic in varstvo pravic ljudi.

Related