Publication date: 16 December 2020

Što građanima EU-a znače temeljna prava? Sažetak - Istraživanje o temeljnim pravima

U ovom se sažetku iznose glavni zaključci FRA-ina prvog izvješća na temelju istraživanja o temeljnim pravima. U okviru istraživanja prikupljeni su podatci o iskustvima, percepciji i mišljenju oko 35 000 osoba o nizu pitanja koja su na različite načine obuhvaćena pojmom ljudskih prava.

Pregled

Sažetak je usmjeren na rezultate s obzirom na mišljenja ispitanika o ljudskim, odnosno temeljnim, pravima, njihova stajališta i percepcije o funkcioniranju demokratskih društava kao stupa na kojem se temelji napredak u provedbi ljudskih prava, te njihove stavove i komunikaciju s javnim službama čija je dužnost provoditi pravo o ljudskim pravima i štititi ljudska prava svih pojedinaca.

Related