16
December
2020

Što građanima EU-a znače temeljna prava? Sažetak - Istraživanje o temeljnim pravima

U ovom se sažetku iznose glavni zaključci FRA-ina
prvog izvješća na temelju istraživanja o temeljnim
pravima. U okviru istraživanja prikupljeni su podatci
o iskustvima, percepciji i mišljenju oko
35 000 osoba o nizu pitanja koja su na različite
načine obuhvaćena pojmom ljudskih prava.