16
December
2020

Ko pamattiesības nozīmē ES iedzīvotājiem? kopsavilkums - Pamattiesību Apsekojumspamattiesību Apsekojums

Šajā kopsavilkumā izklāstītas galvenās atziņas no
FRA pirmā ziņojuma, kura pamatā ir Pamattiesību
apsekojums. Apsekojumā tika apkopoti dati no
aptuveni 35 000 cilvēku par viņu pieredzi, uztveri
un viedokļiem par virkni jautājumu, kuri dažādos
veidos ir daļa no cilvēktiesībām.
Pārskats

Kopsavilkums galvenokārt pievēršas konstatējumiem attiecībā uz respondentu viedokli par cilvēktiesībām vai pamattiesībām, viņu uzskatiem un priekšstatiem par demokrātiskas sabiedrības darbību kā vienu no pīlāriem, uz kura pamata var attīstīties cilvēktiesības, kā arī par viņu domām un sadarbību ar publiskajiem dienestiem, kuru pienākums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un aizsargāt cilvēku tiesības.