16
December
2020

Co znamenají základní práva pro lidi v EU? Shrnutí - Průzkum o základních Právech

Toto shrnutí představuje hlavní poznatky z první
zprávy agentury FRA, která vychází z průzkumu
o základních právech. Průzkum shromáždil od
přibližně 35 000 lidí údaje o jejich zkušenostech,
vnímání a názorech na celou řadu otázek, které
různým způsobem zasahují do oblasti lidských práv.
Přehled

Shrnutí se zaměřuje na zjištění týkající se názorů respondentů na lidská (neboli základní) práva, názorů a vnímání respondentů v oblasti fungování demokratických společností jakožto pilíře, na němž se mohou rozvíjet lidská práva, a názorů na veřejné služby, které mají povinnost prosazovat právní předpisy v oblasti lidských práv a chránit lidská práva, a na spolupráci s nimi.