Publication date: 16 December 2020

Co znamenají základní práva pro lidi v EU? Shrnutí - Průzkum o základních Právech

Toto shrnutí představuje hlavní poznatky z první zprávy agentury FRA, která vychází z průzkumu o základních právech. Průzkum shromáždil od přibližně 35 000 lidí údaje o jejich zkušenostech, vnímání a názorech na celou řadu otázek, které různým způsobem zasahují do oblasti lidských práv.

Přehled

Shrnutí se zaměřuje na zjištění týkající se názorů respondentů na lidská (neboli základní) práva, názorů a vnímání respondentů v oblasti fungování demokratických společností jakožto pilíře, na němž se mohou rozvíjet lidská práva, a názorů na veřejné služby, které mají povinnost prosazovat právní předpisy v oblasti lidských práv a chránit lidská práva, a na spolupráci s nimi.

Related