6
December
2021

Ligestilling i EU 20 år efter den første gennemførelse af ligestillingsdirektiverne - Sammendrag

FRA’s udtalelse 1/21 viser omfanget og arten af de faktiske erfaringer med ulighed og forskelsbehandling i hele EU. Det gør den med henvisning til de grunde til forskelsbehandling og de livsområder, der er omfattet af direktivet om racelighed og direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet, samt det foreslåede ligebehandlingsdirektiv. Den blev udfærdiget den 30. april 2021. Dette sammendrag indeholder de vigtigste anbefalinger (»Vigtigste resultater og udtalelser«), der er beskrevet i FRA’s udtalelse 1/21.
Oversigt

I FRA’s udtalelse 1/2021 fremlægges FRA’s dokumentation for erfaringer med forskelsbehandling af de grunde og på de livsområder, der er omfattet af direktivet om racelighed og direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet. Den indeholder også dokumentation for erfaringer med forskelsbehandling, der rækker ud over de grunde og livsområder, der er omfattet af disse to direktiver. Disse oplysninger er relevante for de langstrakte forhandlinger om forslaget fra 2008 til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.