11
November
2019

At være sort i EU Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling - Resumé

Denne rapport beskriver udvalgte resultater fra FRA’s anden store EU-dækkende undersøgelse af migranter og mindretal (EU-MIDIS II). Den undersøger erfaringerne fra næsten 6 000 personer af afrikansk herkomst i 12 EU-medlemsstater. Resultaterne viser, at snart tyve år efter vedtagelsen af EU’s lovgivning om forbud mod forskelsbehandling møder personer af afrikansk herkomst i EU udbredte og rodfæstede fordomme og udstødelse.
Oversigt

Personer af afrikansk herkomst har været en integreret del af den sociale struktur i landene i Den Europæiske Union (EU) i generationer. Siden 2000 har Unionen vedtaget lovgivning til bekæmpelse af racediskrimination og racistisk kriminalitet, og der er gjort en række politiske bestræbelser på at bekæmpe racisme på EU-plan.

Ikke desto mindre møder personer af afrikansk herkomst i hele EU udbredte, rodfæstede fordomme og udstødelse. Racediskrimination og chikane er almindeligt forekommende. Oplevelser med racistisk vold varierer, men når helt op på 14 %. Diskriminerende profilering fra politiets side er en almindeligt forekommende realitet. Hindringerne for inklusion er mangesidede, navnlig når det gælder beskæftigelse og bolig.

Dette er blot nogle af resultaterne fra FRA’s anden store EU-undersøgelse af migranter og mindretal (EU-MIDIS II), som blandt andet omhandlede erfaringerne fra næsten 6 000 personer af afrikansk herkomst i 12 EU-medlemsstater. Dette resumé omfatter de vigtigste resultater af denne indsats.