11
November
2019

Tummaihoisena EU:ssa Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus - Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään yhteenveto Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toisesta laajamittaisesta EU:n laajuisesta maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevasta kyselytutkimuksesta (EU-MIDIS II). Siinä tarkastellaan lähes 6 000 afrikkalaistaustaisen henkilön kokemuksia EU:n 12 jäsenvaltiossa. Tulokset osoittavat, että EU:ssa asuvat afrikkalaistaustaiset henkilöt kärsivät laajamittaisista ja sitkeistä ennakkoluuloista ja syrjäytymisestä vielä lähes 20 vuotta EU:n
syrjinnänvastaisen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen
Yleiskatsaus

Afrikkalaistaustaiset ihmiset ovat olleet olennainen osa Euroopan unionin (EU) yhteiskuntarakennetta useiden sukupolvien ajan. EU on säätänyt vuodesta 2000 alkaen lainsäädäntöä rotusyrjinnän ja rasistisen rikollisuuden torjumiseksi, ja EU:n tasolla on pyritty torjumaan rasismia monin erilaisin poliittisin toimin.

Afrikkalaistaustaiset ihmiset kärsivät kuitenkin kaikkialla EU:ssa laajalle levinneistä ja syvään juurtuneista ennakkoluuloista ja syrjäytymisestä. Rotusyrjintä ja rotuun perustuva häirintä ovat yleisiä. Kokemukset rasistisesta väkivallasta vaihtelevat, mutta sitä oli kokenut jopa 14 prosenttia vastaajista. Poliisin harjoittama syrjivä profilointi on yleinen tosiasia. Osallisuuden esteet ovat monitahoisia, etenkin kun on kyse työpaikkojen ja asuntojen etsimisestä.

Nämä ovat vain muutamia havaintoja Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toisesta laajamittaisesta EU:n laajuisesta maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevasta kyselytutkimuksesta (EU-MIDIS II), jossa tutkittiin muun muassa lähes 6 000 afrikkalaistaustaisen ihmisen kokemuksia 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Tässä tiivistelmässä esitellään tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset.