11
November
2019

Att vara svart i EU Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering - Sammanfattning

I rapporten beskrivs utvalda resultat från FRA:s andra stora EU-undersökning av migranter och
minoriteter (EU-Midis II). I rapporten undersöks erfarenheterna hos nästan 6 000 personer av
afrikansk härkomst i tolv EU-medlemsstater. Resultaten visar att personer av afrikansk härkomst utsätts för allmänt utbredda och inrotade fördomar och utestängning i EU, nästan 20 år
efter antagandet av EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering.
Översikt

Personer av afrikansk härkomst har i generationer varit en väsentlig del av EU-ländernas sociala struktur. Sedan år 2000 har unionen infört lagstiftning för att bekämpa rasdiskriminering och rasistiska brott, och man har genom olika politiska insatser försökt att ta itu med rasismen på EU-nivå.

Trots detta möts personer av afrikansk härkomst av allmänt utbredda och inrotade fördomar och utestängning i EU. Rasdiskriminering och trakasserier är vardagsmat. Erfarenheterna av rasistiskt våld varierar, men når så högt som 14 procent. Diskriminerande profilering från polisens sida förekommer ofta. Hindren för inkludering är mångfasetterade och är särskilt märkbara när det gäller att söka jobb och bostad.

Detta är bara några av slutsatserna i FRA:s andra stora EU-undersökning av migranter och minoriteter (EU-Midis II), som bland annat undersöker erfarenheterna hos nästan 6 000 personer av afrikansk härkomst i tolv EU-medlemsstater. I denna sammanfattning presenteras huvudresultaten av detta arbete