6
December
2021

Enakost v EU 20 let po začetku izvajanja direktiv o enakosti - Povzetek

V Mnenju agencije FRA 1/2021 sta predstavljena obseg in narava doživetih izkušenj neenakosti ter diskriminacije po vsej EU. Pri tem se sklicuje na razloge za diskriminacijo in področja življenja, ki so obravnavani v direktivah o rasni enakosti in enakosti pri zaposlovanju, pa tudi v predlagani direktivi o enakem obravnavanju. Mnenje je bilo izdano 30. aprila 2021. V tem povzetku so predstavljena glavna priporočila („Ključne ugotovitve in mnenja“) iz Mnenja agencije FRA 1/2021.
Pregled

V Mnenju agencije FRA 1/2021 so predstavljeni dokazi agencije FRA o izkušnjah diskriminacije na podlagi razlogov in na področjih življenja, ki so obravnavani v direktivah o rasni enakosti in enakosti pri zaposlovanju. Predstavljeni so tudi dokazi o izkušnjah diskriminacije, ki presegajo razloge in področja življenja, obravnavane v navedenih direktivah. Te informacije so pomembne za dolgotrajna poganja v zvezi s predlogom direktive Sveta iz leta 2008 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.