6
December
2021

Egalitatea în UE la 20 de ani de la punerea inițială în aplicare a directivelor privind egalitatea - Sinteză

Avizul nr. 1/2021 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) ilustrează amploarea și natura experiențelor de inegalitate și discriminare trăite pe teritoriul UE. Acesta se raportează la motivele de discriminare și la aspectele de viață vizate de directivele privind egalitatea rasială și egalitatea de tratament, precum și de propunerea de directivă privind egalitatea de tratament. Avizul a fost emis la 30 aprilie 2021. Sinteza prezintă principalele recomandări („Principalele constatări și opinii”) evidențiate în Avizul nr. 1/2021 al FRA.
Prezentare generală

Avizul nr. 1/2021 al FRA prezintă dovezile FRA privind experiențele de discriminare pe motivele și în aspectele de viață vizate de directivele privind egalitatea rasială și egalitatea de tratament. De asemenea, prezintă dovezi privind experiențele de discriminare care depășesc motivele și aspectele de viață vizate de aceste două directive. Aceste informații sunt relevante pentru negocierile amânate privind propunerea din 2008 de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.