You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-256/11 / View
  Murat Dereci and Others v Bundesministerium für Inneres
  Decision date:
  29 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:626
 • CJEU Case C-256/11 / Judgment
  Murat Deveci and Others v Bundesministerium für Inneres
  Decision date:
  15 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 155/10 / Judgment
  Williams and Others v British Airways plc
  Decision date:
  15 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Joined cases C-483/09 and C-1/10 / Judgment
  Criminal proceedings against Magatte Gueye (C-483/09) and Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10).
  Decision date:
  15 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:583
 • Italy / Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro / 2940 R.G.
  Maternity benefits for stateless person
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Firenze, Employment Section
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 20/10 / Order
  Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA
  Decision date:
  22 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Sixth Chamber)
 • CJEU - Joined cases C 267/10 and C 268/10 / Order
  André Rossius and Marc Collard v Belgium
  Decision date:
  23 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
 • CJEU Joined Cases C-483/09 and C-1/10 / Opinion
  Criminal proceedings against Magatte Gueye (C-483/09) and Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:297
 • CJEU - Case C-457/09 / Order
  Claude Chartry v Belgian State
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:101

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found