You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-256/11 / View
  Murat Dereci and Others v Bundesministerium für Inneres
  Decision date:
  29 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:626
 • CJEU Case C-256/11 / Judgment
  Murat Deveci and Others v Bundesministerium für Inneres
  Decision date:
  15 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 155/10 / Judgment
  Williams and Others v British Airways plc
  Decision date:
  15 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Joined cases C-483/09 and C-1/10 / Judgment
  Criminal proceedings against Magatte Gueye (C-483/09) and Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10).
  Decision date:
  15 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:583
 • Italy / Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro / 2940 R.G.
  Maternity benefits for stateless person
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Firenze, Employment Section
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 20/10 / Order
  Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA
  Decision date:
  22 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Sixth Chamber)
 • CJEU - Joined cases C 267/10 and C 268/10 / Order
  André Rossius and Marc Collard v Belgium
  Decision date:
  23 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
 • CJEU Joined Cases C-483/09 and C-1/10 / Opinion
  Criminal proceedings against Magatte Gueye (C-483/09) and Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:297
 • CJEU - Case C-457/09 / Order
  Claude Chartry v Belgian State
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:101

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found