You are here:

Airteagal 17 - An ceart chun maoine

1. Tá ag gach duine an ceart chun a shealúchais nó a sealúchais arna bhfáil go dleathach a shealbhú, a úsáid, a dhiúscairt agus a thiomnú. Ní fhéadfar a shealúchais nó a sealúchais a cheilt ar dhuine ach amháin ar mhaithe leis an leas poiblí agus sna cásanna agus faoi na coinníollacha dá bhforáiltear le dlí, ach sin faoi réir cúiteamh cóir a íoc in am trátha mar chomaoin ar chailleadh na sealúchas sin. Féadfar úsáid maoine a rialáil le dlí a mhéad is gá sin ar mhaithe leis an leas ginearálta.
2. Déanfar an mhaoin intleachtúil a chosaint.

 • CJEU - C-484/14 / Judgment
  Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
  Decision date:
  15 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:689
 • CJEU - C-160/15 / Judgment
  GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV and Others
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:644
 • Ireland / Court of Appeal / [2016] IECA 231
  Sony Music Entertainment Ireland Ltd & Ors v UPC Communications Ireland Ltd
  Decision date:
  28 Jul 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal
  Type:
  Decision
 • CJEU - C-78/16 / Judgment
  Giovanni Pesce and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile and Others
  Decision date:
  09 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:428
 • CJEU - C-169/15 / Opinion
  Montis Design BV v. Goossens Meubelen BV
  Decision date:
  31 May 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:383
 • CJEU - Joined Cases C-81/15 P, C-9/14 P / Opinion
  Ledra Advertising Ltd and Others v. European Commission and European Central Bank (ECB)
  Decision date:
  21 Apr 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:290
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 726/2016
  A., B., C., D., E., F., G., I. and H. v J. and L., M., N., O. and P., R. and S., T., U., V
  Decision date:
  29 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romanian High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU - T-817/14 / Judgment
  Zoofachhandel Züpke GmbH
  Decision date:
  17 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Food safety
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:157
 • CJEU - C-486/14 / Opinion
  Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:170
 • CJEU Case C-526/14 / Opinion
  Kotnik and Others
  Decision date:
  18 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:102

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found