You are here:

Artykuł 48 - Domniemanie niewinności i prawo do obrony

1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem. 2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.

 • CJEU - C 27/11 / Judgment
  Anton Vinkov v Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
  Decision date:
  07 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 277/11 / Opinion
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Portugal / Court of Appeal of Évora / 145/08.9GAVRS.E1
  Plaintiff, Assistant
  Decision date:
  24 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal of Évora
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Portugal / Supreme Court of Justice / 334/04.5IDPRT.P1.S1
  Public Prosecutor v Plaintiff
  Decision date:
  29 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - Joined cases C 72/10 and C 77/10 / Judgment
  Criminal proceedings against Marcello Costa, and Ugo Cifone
  Decision date:
  16 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • France / Cour de Cassation, Assemblée Plénière / 589, 590, 591 and 592
  Custodial measures against four foreign nationals
  Decision date:
  15 Apr 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation, Plenary Assembly
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 48/05 / Judgment
  Yves Franchet and Daniel Byk v Commission of the European Communities
  Decision date:
  08 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found