You are here:

Член 48 - Презумпция за невиновност и право на защита

Член 48 - Презумпция за невиновност и право на защита

  1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона.
  2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found