You are here:

Artikolu 48 - Il-preżunzjoni ta' innoċenza u d-dritt għad-difiża

Artikolu 48 - Il-preżunzjoni ta' innoċenza u d-dritt għad-difiża

1. Kull imputat għandu jkun preżunt innoċenti sakemm jinstab ħati skond il-liġi. 2. Għandu jiġi ggarantit ir-rispett għad-drittijiet tad-difiża ta' kull imputat.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found