You are here:

Artikkel 48 - Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus

Artikkel 48 - Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus

1. Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud. 2. Iga süüdistatava õigus kaitsele on tagatud.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found