eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej wprowadza do prawa unijnego szeroki zestaw praw podstawowych dla obywateli i rezydentów UE. Karta stała się prawnie wiążąca wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r.

Niniejsza zakładka strony internetowej obejmuje encyklopedię dotyczącą Karty (ang. Charterpedia), internetowe narzędzie umożliwiające łatwy dostęp do informacji dotyczących Karty i jej przepisów. Zawiera ona oficjalne wyjaśnienia do każdego artykułu Karty, powiązane europejskie i krajowe orzecznictwo, oraz powiązane przepisy krajowego prawa konstytucyjnego, jak i prawa międzynarodowego. Zawiera odniesienia do analiz naukowych oraz powiązanych publikacji FRA.

Pierwotne zestawienie opracowała Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Od 2009 r. Agencja Praw Podstawowych UE utrzymuje je i stale powiększa.

Orzecznictwo europejskie i krajowe jest także dostępne w bazie orzecznictwa.

BAZA ORZECZNICTWA

2 results found

 • Świeże spojrzenie TSUE na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej
  Translated Title:
  A recent look of the CJEU on the Charter of Fundamental Rights of the European Union
  Author(s):
  Surdykowska, Barbara
  Published in: Praca i Zabezpieczenie Społeczne 61 2
  Rok:
  2020
  Page numbers:
  12
 • Aby Karta praw podstawowych Unii Europejskiej była rzeczywistością dla wszystkich: 10 lat, odkąd Karta jest prawnie wiążąca
  Translated Title:
  Let the Charter of Fundamental Rights be reality for everyone: 10 years since the Charter became legally binding
  Author(s):
  Lenaerts, Koen
  Published in: Europejski Przegląd Sądowy
  Rok:
  2020
  Page numbers:
  4

0 total results found