eu-charter

Хартата на основните права на Европейския съюз

Хартата на основните права на Европейския съюз утвърждава в първичното законодателството на ЕС голям брой основни права, от които се ползват гражданите на ЕС и лицата, постоянно пребиваващи в ЕС. Тя стана правно обвързваща с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.

В този раздел на уебсайта можете да намерите Charterpedia — онлайн инструмент, който дава бърза информация за Хартата и нейните разпоредби. Срещу всеки член от Хартата са посочени официалните разяснения на разпоредбите на Хартата, свързаната европейска и национална съдебна практика и свързаните разпоредби в националното конституционно право, както и в международното право. Съдържат се също препратки към академични анализи и свързани публикации на FRA.

Първоначално информацията беше събрана от Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). От 2009 г. тя се поддържа и разширява непрекъснато от FRA.

Европейската и националната съдебна практика също са достъпни чрез базата данни за съдебната практика.

базата данни за съдебната практика

1 results found

 • Широката „възможност за позоваване” на Правото на ЕС
  Translated Title:
  The wide option of ‘reference to EU Law
  Author(s):
  Semov, Atanas
  Published in: Lex.bg Academic and Practical Publications
  Година:
  2020

0 total results found