eu-charter

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije v primarni zakonodaji EU opredeljuje najrazličnejše temeljne pravice, ki jih uživajo državljani in prebivalci Evropske unije. Pravno zavezujoča je postala z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009.

V tem razdelku spletišča je Charterpedia, spletno orodje, ki zagotavlja zlahka dostopne informacije o Listini in njenih določbah. Vsebuje uradno razlago vsakega člena Listine, povezano evropsko in nacionalno sodno prakso ter povezane določbe v nacionalnem ustavnem pravu in mednarodnem pravu. Vključuje tudi povezave do akademskih analiz in povezanih publikacij FRA.

Zbirka je prvotno nastala pod okriljem Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), od leta 2009 pa jo vzdržuje in stalno razširja FRA.

Evropska in nacionalna sodna praksa je dostopna tudi prek zbirke sodne prakse.

ZBIRKA SODNE PRAKSE

0 total results found