You are here:

Artikel 48 - Presumtion för oskuld och rätten till försvar

Artikel 48 - Presumtion för oskuld och rätten till försvar

1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts. 2. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till försvar.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found