You are here:

Článok 48 - Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

Článok 48 - Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom. 2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found